Tag: Nieszpory ludżmieskie

Zioła, psalm 66 i niebieski motyl

Fragment “Nieszpory ludźmierskie” muz. J. K. Pawluśkiewicz, słowa L.A. Moczulski, (niezwykle sugestywnie) śpiewa i  J. Wójcicki ” Dopuściłeś swobodę,  (Kazałeś, kazałeś) Więc chodzili po mnie butami a Tyś…