Tag: NapisyPage 1 of 3

Kraków za szybą i en face

Ala

Jeden kadr

Cytat bez komentarza

Studium z natury – graffiti / murale

Studium z natury – maska (rzeźba z brązu)

Czekanie synchroniczne

Serdecznie dziękuję i pozdrawiam siostry, które pozwoliły mi  się sfotografować na przystanku.

Jeden kadr

Jeden kadr

Jak to w nokturnie ….. kontrast agogiczny  …… tu było onegdaj przedszkole …  :o)

Jeden kadr

Jeden kadr