Tag: Herczak

Kościelne witraże w Czarnym Dunajcu

Zaprojektował je (ale nie wiem czy wykonał) pan Włodzimierz Herczak.

Detale 365 (54)

Jeden z czarnodunajeckich, kościelnych witraży . Zaprojektował je (ale nie wiem czy wykonał) pan Włodzimierz Herczak . Szkoda że tak trudno znaleźć więcej informacji na ich temat, bo…

Na chórze