Albo “czeski błąd” kamieniarza… albo odejmowanie sobie lat przez kobiety jest zabiegiem starszym niż myślimy …