Ocet jest zrobiony z dzikich, polnych jabłek.

Ala