Rozpiętość  w najszerszych miejscach to odpowiednio 12 i  6,5 cm.

Ala