Capture 52 Challenge 2020,ilustracje do,komórkowce

#Capture 52 Challenge 2020 Week 45

Week 45 – Square Crop ( kadrowanie / wpisane w kwadrat )

Kwadratura koła – problem polegający na skonstruowaniu kwadratu, którego pole równe jest polu danego koła przy użyciu wyłącznie cyrkla i linijki bez podziałki. Jest to jeden z trzech wielkich problemów starożytnej matematyki greckiej (obok trysekcji kąta i podwojenia sześcianu), sformułowany przez szkołę pitagorejską”

Możesz również polubić…