A czasem chmury mkną jak szalone i niebo jest wtedy przerażające