“Stopy Twe więzi ziemia, a oczy magia obłoków – (…)” – “Świat
w obłokach” R. Krynicki