„Stopy Twe więzi ziemia, a oczy magia obłoków – (…)” – „Świat
w obłokach” R. Krynicki